Velkommen

Nytårstaffel.

Der holdes nytårstaffel lørdag d. 19/1 2019.

Nærmere herom følger senere.

 

Vive, d. 10/11-2018.

Generalforsamlingen Vive Bådelaug 2018

blev afholdt i god ro og orden, der var mødt 18

stemmeberettigede medlemmer, som fik valgt

tre nye bestyrelsesmedlemmer ind. De afgående

medlemmer ønsker de nye velkommen, og håber

at de får held med at løfte opgaven.                     

   

Det er nu muligt at bruge MobilePay på Vive havn. 

  

                               Ny vedtægtsændring.

På generalforsamlingen 4/11 2017 at vedtægternes

§ 13, forpligtelser udgår og erstattes af " Retningslinier for Vive Havn" som kan findes under Havnereglement.

 

Shelters på Vive Havn:

Pris 30 kr. pr. person pr. nat.

Der er adgang til toilet i klubhuset.

Bemærk venligst, at brug af klublokale samt

køkken er forbeholdt medlemmer og gæstesejlere. 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vores affaldsplan

ikke tillader at vi indsamler spildolie, maling- rester

eller akkumulatorer og lignende problemaffald!

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for den rette

bortskaffelse af den type affald.

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug