Velkommen

 Næste aktivitet:

Nytårstaffel 21 januar 2017.

 

Konstituering.

Efter generalforsamlingen har der været afholdt konstituerende bestyrelsesmøde.

Se under punktet "Bestyrelse og udvalg", hvordan posterne er fordelt.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vores affaldsplan

ikke tillader at vi indsamler spildolie, malings rester

eller akkumulatorer og lignende problemaffald!

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for den rette

bortskaffelse af den type affald.

 

På grund af de stærkt stigende priser på porto, nu oppe på kr. 19 for et brev, beder vi alle om, at sende jeres e-mail adresse til kasseren, så vi fremover kan sende post som e-mail. Send til:

baadlaug.vive@gmail.com

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug