Velkommen

 

På grund af de stærkt stigende priser på porto, nu oppe på kr. 19 for et brev, beder vi alle om, at sende jeres e-mail adresse til kasseren, så vi fremover kan sende post som e-mail. Send til:

baadlaug.vive@gmail.com

 

Næste aktivitet er Seniorrock  på havnen.

Derafholdes Seniorrock fredag d. 12. august.

Nærmere info følger.

 

Kloakarbejde ved havnen

i forbindelse med nedgravning af spilde-

vandsledning, vil der være perioder, hvor

der bliver omkørsel. Vi må forvente at der

bliver nogen gener hermed. Der kommer

opslag i klubhuset, når tidspunkterne er kendt.

Allerede i uge 26 vil der påbegyndes omlægning

af vejen ved Nygårdsvej 2. (pumprstationen)

 

 

   

  

 

Nordisk sejlads.

Hobro er vært for Nordisk Sejlads, som afvikles 1. til 3. juli.

Der mangler frivillige til den praktiske del, så har du lyst til at være med til at hjælpe til, er du velkommen til at skrive dig på listen i klubhuset, eller ringe/ maile. Der kommer mange gamle træskibe og en masse unge mennesker.

 
 
 
 
Vive Bådelaug