Velkommen

 

På grund af de stærkt stigende priser på porto, nu oppe på kr. 19 for et brev, beder vi alle om, at sende jeres e-mail adresse til kasseren, så vi fremover kan sende post som e-mail. Send til:

baadlaug.vive@gmail.com

Bådoptagning.

Lørdag den 29 oktober.

Vi begynder kl 7.30 med kaffe og rundstykker.

Kl. 8.00 begynder vognmanden at tage både op, så

husk at skrive dig på, hvis du vil ha` din båd op.

Der er mulighed for forplejning, hvis man skriver sig

listen i klubhuset senest torsdag d. 27 okt.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vores affaldsplan

ikke tillader at vi indsamler spildolie, malings rester

eller akkumulatorer og lignende problemaffald!

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for den rette

bortskaffelse af den type affald.

 

Ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

i Vive Bådelaug,

lørdag den 19. november kl 9.00 i klubhuset med

dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingen skal indleveres skriftlig

til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen,

jævnfør vedtægterne § 8 punkt 5.

 

Kloakarbejde ved havnen

 

i forbindelse med nedgravning af spilde-

vandsledning, vil der være perioder, hvor

der bliver omkørsel. Vi må forvente at der

bliver nogen gener hermed. Der kommer

opslag i klubhuset, når tidspunkterne er kendt.

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug