Velkommen 

Næste aktivitet:

Vores formand Keld Otte har taget orlov fra sin

post til foreløbig15 juni af helbredsmæssig årsag.

Evt. henvendelse helst til den øvrige bestyrelse.

Suppleant Allan Nielsen er intrådt i stedet.

 

 

 Arbejdsweekend uge 21, 27-28-maj.

Pinsetur til Hobro 3. juni.

 

 

Vedtægtsændring.

 På generalforsamlingen 19 nov. er vedtaget flg. tillæg til

vedtægterne § 4 afsnit 20 a:

Medlemmer, som ikke har deres båd i vandet pr. første

juni, mister pladsen for resten af året.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vores affaldsplan

ikke tillader at vi indsamler spildolie, malings rester

eller akkumulatorer og lignende problemaffald!

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for den rette

bortskaffelse af den type affald.

 

På grund af de stærkt stigende priser på porto, nu oppe på kr. 19 for et brev, beder vi alle om, at sende jeres e-mail adresse til kasseren, så vi fremover kan sende post som e-mail. Send til:

baadlaug.vive@gmail.com

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug