Velkommen 

 Nyt...nyt....NYTÅRSTAFFEL 2018.

Der inviteres til nytårstaffel for medlemmerne, lørdag d. 20. januar kl. 18.00 i klubhuset. Der opsættes tilmeldingseddel i klubhuset..(bindende) .. Reserver denne aften allerede nu. Vi forventer en kuvertpris på 150. kr.+ drikkevarer. Musik og underholdning af en harmonikaspiller. Nærmere info hvis der opstår noget nyt.

Der er foreslået, at evt. fremtidige fester (nytårstaffel), bliver afholdt den 3. lørdag i januar hvert år.

Hilsen Bent, Norman og Michael.

 

Nyvalg til bestyrelsen, se under Bestyrelse og udvalg.

                               Ny vedtægtsændring.

På generalforsamlingen 4/11 2017 at vedtægternes

§ 13, forpligtelser udgår og erstattes af " Retningslinier for Vive Havn" som kan findes under Havnereglement.

 

Shelters på Vive Havn:

Pris 30 kr. pr. person pr. nat.

Der er adgang til toilet i klubhuset.

Bemærk venligst, at brug af klublokale samt

køkken er forbeholdt medlemmer og gæstesejlere. 

Vedtægtsændring.

 På generalforsamlingen 19 nov. er vedtaget flg. tillæg til

vedtægterne § 4 afsnit 20 a:

Medlemmer, som ikke har deres båd i vandet pr. første

juni, mister pladsen for resten af året.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vores affaldsplan

ikke tillader at vi indsamler spildolie, maling- rester

eller akkumulatorer og lignende problemaffald!

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for den rette

bortskaffelse af den type affald.

 

På grund af de stærkt stigende priser på porto, nu oppe på kr. 19 for et brev, beder vi alle om, at sende jeres e-mail adresse til kasseren, så vi fremover kan sende post som e-mail. Send til:

baadlaug.vive@gmail.com

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug