Velkommen

Nytårstaffel.

Der holdes nytårstaffel lørdag d. 19/1 2019. Kl 18:00

Pris 150 kr. Der sælges drikkevarer til favorable priser.

Tilmelding på seddel i klubhuset eller på 61651798

 

 

                    

   

Det er nu muligt at bruge MobilePay på Vive havn. 

  

                               Ny vedtægtsændring.

På generalforsamlingen 4/11 2017 at vedtægternes

§ 13, forpligtelser udgår og erstattes af " Retningslinier for Vive Havn" som kan findes under Havnereglement.

 

Shelters på Vive Havn:

Pris 30 kr. pr. person pr. nat.

Der er adgang til toilet i klubhuset.

Bemærk venligst, at brug af klublokale samt

køkken er forbeholdt medlemmer og gæstesejlere. 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vores affaldsplan

ikke tillader at vi indsamler spildolie, maling- rester

eller akkumulatorer og lignende problemaffald!

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for den rette

bortskaffelse af den type affald.

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug